Personeel Vereniging Croda Gouda
PV GOUDA
2017 © PV-Gouda Croda
2017 © Webdesigner
Graag willen we ons als bestuur van de PV-Gouda aan u voorstellen.
Het bestuur wordt gekozen en benoemd door de verenigings leden, de voorzitter wordt in funktie gekozen.  De overige bestuursfunkties worden onderling verdeeld. Elk bestuurslid treedt 2 jaar na zijn benoeming af, waarbij in de oneven jaren de voorzitter en de penningmeester en een bestuurslid en in de even jaren de secretaris en een ander bestuurslid aftreden.
Gerrit Kik
(voorzitter)
Het Bestuur van de PV-Gouda
Ed Breedijk
(sectretaris)
Paul v. d. Berg
(penningmeester)
Dennis Bergsma
Ronald Hendriks
Gerrit Bergsma
Ron v. Aken
Binnen het bestuur van de PV-Gouda hebben we een aantal aanspreekpunten voor zaken en activiteiten.
Gerrit Kik Voorzitter, algemene zaken 0182542296 gerrit.kik@croda.com
Ed Breedijk Secretaris 0182542281 ed.breedijk@croda.com
Paul van den Berg Penningmeester 0182542139 paul.van.den.berg@croda.com
Dennis Bergsma Bestuurslid 0182542738 dennis.bergsma@croda.com
Ronald Hendriks Bestuurslid 0182542222 ronald.hendriks@croda.com
Ron van Aken Bestuurslid 0182542380 ron.van.aken@croda.com
Gerrit Bergsma Bestuurslid amsgrebq@gmail.com